Reunió informativa

Per norma general des de l’ Ajuntament, durant el mes d’ agost, s’envia una circular per correu ordinari convocant a la reunió informativa del nou curs escolar de la Llar d’ Infants Municipal, a cadascuna de les famílies que han matriculat el seu fill/a o /fills/es.

La reunió informativa escolar es realitza a principis de setembre, a l’auditori Carulla – Font, abans de començar el nou curs escolar.

Però degut en aquesta situació encara incerta en que ens trobem de confinament i referent al nou curs escolar ja anirem actualitzant aquesta informació.

%d bloggers like this: